STRONA GŁÓWNA
ARTYKUŁY
WYWIADY
AKTUALNOŚCI
INTERNALE
KONTAKT


KOLIBRO - Intranet & BPM Experts
Skutecznie doradzamy
w komunikacji wewnętrznej! KOLIBRO - Intranet & BPM Experts

Kongres EICIM. Relacja z pierwszego dnia.
Portale społecznościowe doceniane przez pracodawców
Start, czyli komu i kiedy potrzebny jest intranet?
Obieg faktur a komunikacja wewnętrzna
Motywowanie użytkowników intranetu
Praca grupowa czyli jak oddzielić ziarno od plew
11 edycja Intranet Design Annual
Znamy Najlepszych w Intranetach i Komunikacji Wewnętrznej w Polsce!
MTH intranetu, czyli co każdy dojrzały intranet mieć powinien
Minimum 21 korzyści z wdrożenia Intranetu


SharePoint.pl
Intranet Journal
AudytKomunikacyjny.pl
Intranet Road Map
Intranet Organization
Najlepsze intranety

O kapitale intelektualnym szkół wyższych
Autor: Redakcja INTRANETY.pl, Opublikowano: 2012-06-05 11:44:10

31 maja br. odbyła się konferencja pt. Kapitał intelektualny szkół wyższych, zorganizowana przez uczelnię Vistula, Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza oraz Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium.

Otwierając konferencję, rektor uczelni Vistula prof. Krzysztof Rybiński wskazał potrzebę integracji rynku uczelni w czasach niżu demograficznego.  Mówił o roli  szkół wyższych w budowaniu kapitału intelektualnego będącego kreatorem rozwoju cywilizacyjnego Polski, Europy, świata. Podkreślał  konieczność  zbliżenia świata nauki i biznesu.

Konferencja zgromadziła pracowników naukowych różnych uczelni w Polsce.  Międzynarodowy wymiar konferencji zapewnili uczestnicy z uczelni zagranicznych – z Turcji i Ukrainy. Profesor   Fevzi Akinci z Uniwersytetu Zirve w Turcji przedstawił model współpracy międzynarodowej na przykładzie doświadczeń swojej uczelni. 

Kapitał intelektualny omawiany był z różnych perspektyw: od  definicji, struktury pojęcia,  czynników go kształtujących oraz potrzeby rozwoju, poprzez dylematy związane z pomiarem po metody i narzędzia budowania  kapitału intelektualnego szkół wyższych.

Prof. Irena Hejduk ze Szkoły Głównej Handlowej omówiła definicje kapitału intelektualnego i czynniki go  kształtujące. Podkreśliła, że kapitał intelektualny nie stanowi własności organizacji, a każda uczelnia musi sobie wypracować własny model kultury organizacyjnej, czyli zbudować swój kapitał relacyjny. Ważne  dla prestiżu uczelni  jest wykreowanie jej marki.   

Prof. Jan Fazlagić, pełnomocnik rektora uczelni Vistula do spraw rozwoju,  pokazując  dylematy towarzyszące pomiarowi kapitału intelektualnego szkół wyższych, wskazywał na konieczność uwzględniania różnorodności perspektyw, z jakich kapitał intelektualny jest oceniany, co ma wpływ na wybór metod  pomiaru i  odpowiedź na pytanie, czy powinny mieć charakter statyczny czy dynamiczny. Mierniki ilościowe przy pomiarze KI są mało precyzyjne, bardziej pasującym wydaje się podejście dynamiczno – relacyjne. Profesor Jan Fazlagić postulował, aby uczelnie częściej  korzystały z autoewaluacji.

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego omówił regulacje unijne dotyczące pomiaru kapitału intelektualnego. 

Robert Krool  -  wiceprezes  Instytutu Copernicus -  odpowiadał na pytanie, czy przywódca jest producentem czy konsumentem kapitału intelektualnego. Problemem  systemu edukacyjnego jest to, że za dużo inwestuje w to, co jest, a za mało w to, co mogłoby być. Przywódca na miarę naszych czasów jest kreatorem pracy zespołowej, jest  tym, który ujawnia potencjał pracowników. System edukacji korzysta z doświadczeń innej epoki – z nierentownej tradycji. Tempo zmian wymaga od edukacji uczenia szybkiego przetwarzania informacji na zachowania po to, aby ludzie umieli dobrze żyć i  pracować w warunkach nie do przewidzenia. Wystąpienie Roberta Kroola było intelektualnym wydarzeniem – znajdą je Państwo na stronie internetowej uczelni Vistula: www.vistula.edu.pl

Jak budować kapitał intelektualny wyższej uczelni? Dr Piotr Koryś  z Uniwersytetu Warszawskiego scharakteryzował modele uczelni: niemiecki, anglosaski i amerykański.

Aleksander Sala, prezes zarządu firmy Kolibro, pokazywał możliwości intranetu jako narzędzia tworzenia i zarządzania kapitałem intelektualnym.

Agnieszka Kowalczewska, ekspert ds. komunikacji i budowy marki osobistej mówiła, jak budować kapitał relacji poprzez proces komunikacji. Dr Zbigniew Krzewiński, założyciel firmy CoWinners, pokazał zagadnienie komercjalizacji wyników badań jako metodę bogacenia kapitału intelektualnego.

W czterech popołudniowych sesjach tematycznych debata skupiła się wokół tematu jakości procesu dydaktycznego jako mechanizmu rozwoju kapitału intelektualnego.

Temat ważki, wykłady inspirujące, uczestnicy zainteresowani – to przepis uczelni Vistula na udaną konferencję.

Portal intranety.pl był patronem medialnym konferencji.    
Redakcja INTRANETY.pl
Redakcja serwisu INTRANETY.pl zaprasza wszystkich chętnych do współpracy

KNOW-HOW w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą
Jan Fazlagić
The Human Side of Intranets
Jerry W. Koehler (Editor), Thom Dupper, Marvin D. Scaff, Patti Paxson, Fred Reitberger
The Corporate Intranet
Ryan Bernard
The 21st Century Intranet
Jennifer Stone Gonzalez

Copyright (c) intranety.pl | Kontakt