STRONA GŁÓWNA
ARTYKUŁY
WYWIADY
AKTUALNOŚCI
INTERNALE
KONTAKT


KOLIBRO - Intranet & BPM Experts
Skutecznie doradzamy
w komunikacji wewnętrznej! KOLIBRO - Intranet & BPM Experts

Kongres EICIM. Relacja z pierwszego dnia.
Portale społecznościowe doceniane przez pracodawców
Start, czyli komu i kiedy potrzebny jest intranet?
Obieg faktur a komunikacja wewnętrzna
Motywowanie użytkowników intranetu
Praca grupowa czyli jak oddzielić ziarno od plew
11 edycja Intranet Design Annual
Znamy Najlepszych w Intranetach i Komunikacji Wewnętrznej w Polsce!
MTH intranetu, czyli co każdy dojrzały intranet mieć powinien
Minimum 21 korzyści z wdrożenia Intranetu


SharePoint.pl
Intranet Journal
AudytKomunikacyjny.pl
Intranet Road Map
Intranet Organization
Najlepsze intranety

Intranet sprzyja budowaniu konkurencyjności naszej oferty - wywiad VB Leasing Polska
Autor: Katarzyna Sosińska, Opublikowano: 2010-12-07 14:14:53

Intranety.pl rozmawiają z Wiesławą Strzymińską, Specjalistą ds. PR w VB Leasing Polska S.A.

Intranet VB Leasing Polska S.A. zostal uznany jako Najlepszy w Polsce w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Konkursie INTERNALE 2010.

Zapraszamy do poznania zwycięskiego projektu w formie case studies.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:


Tytuł Najlepszego Intranetu w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa należy do VB Leasing Polska S.A Dowiedz się dlaczego – poznaj zwycięski projekt w pierwszej edycji Konkursu INTERNALE 2010! Dlaczego postanowili Państwo wziąć udział w konkursie?
Wzięliśmy udział w konkursie Internale w celu promocji Intranetu wśród pracowników VB Leasing oraz w celu podkreślenia wagi projektu i jego znaczenia dla firmy oraz jej pracowników. Chcieliśmy pokazać pracownikom, że działania firmy w kierunku rozwoju komunikacji wewnętrznej są tak istotne z punktu rozwoju organizacji, że stają się przedmiotem zainteresowania innych firm i instytucji. Ponadto chcieliśmy skorzystać z tej niepowtarzalnej możliwości prezentacji projektu przed gronem specjalistów oraz uzyskać ocenę wykonanej pracy w przygotowaniu Intranetu.

Jakie główne cele postawili sobie Państwo zgłaszając się do konkursu?
Naszym celem było rzetelne przedstawienie procesu wdrożenia Intranetu w przedsiębiorstwie oraz znaczenia takiego przedsięwzięcia dla naszej organizacji.

Czy branża, w której Państwo prowadzą działalność, ma wpływ na sposób prowadzenia Komunikacji Wewnętrznej i na rozwój Intranetu?
Działalność finansowa, stricte leasingowa, jest dziś prowadzona przez wiele instytucji. W samym ZPL jest zrzeszonych obecnie prawie 40 przedsiębiorstw leasingowych. Konkurencyjność oferty polega dzisiaj nie tylko na cenie leasingu, ale także na innych czynnikach, takich jak szybkość rozpatrywania wniosku leasingowego i ogólna obsługa klienta. Pracownik posiadający wszystkie niezbędne informacje, sprawniej komunikuje się z klientem i szybciej przygotowuje np. niezbędne dokumenty. W tym kontekście wprowadzenie i rozwój Intranetu (w takiej postaci jak mamy w VB Leasing) to rzecz konieczna.

Jakie korzyści biznesowe przynosi Państwu właściwe zarządzanie Intranetem i Komunikacją Wewnętrzną?
W dzisiejszych czasach informacja to rzecz bezcenna. Dobra (czyli szybka, czytelna) komunikacja na linii: zarząd firmy – pracownicy pozwala budować właściwe relacje między tymi strukturami organizacji. Oznacza to m.in., że pracownicy mają poczucie i świadomość, że są informowani o najważniejszych sprawach dotyczących firmy, w której pracują; nie ma miejsca na spekulacje i argumentację „nie wiedziałem”. Poza tym wszyscy pracownicy mają szybki dostęp do informacji, które są pomocne w kontakcie z klientem (dane handlowe, teleadresowe i inne).

Jakie jest znaczenie Intranetu dla działania Państwa organizacji?
Wprowadzając Intranet zyskaliśmy uniwersalne medium do komunikacji w firmie, liczącej ponad 300 współpracowników, którzy pracują w 17 różnych lokalizacjach. To baza wiedzy, dokumentów i najważniejszych informacji. Wszystkie ważne dla pracownika wiadomości (dotyczące jego pracy, ale też i spraw socjalnych i kondycji firmy) znajdują się w jednym, bardzo łatwo dostępnym miejscu. Taka organizacja komunikacji pozwala na szybkie i trwałe (e-maila łatwo „skasować” ze swojej poczty) dotarcie do pracowników.

Jak zwycięstwo w konkursie Internale 2010 wpłynie na Państwa kolejne plany związane z Intranetem?
Każda nobilitacja zobowiązuje. Otrzymanie tytułu Najlepszy Intranet w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa obliguje nas do tego, aby rzeczywiście był to cały czas najlepszy Intranet. I nie chodzi tu o udział w kolejnych konkursach czy zdobycie kolejnych wyróżnień, tylko o utrzymanie wyznaczonego poziomu. W związku z tym mamy w planach dalszy rozwój naszej platformy – udoskonalanie jej, a przede wszystkim popularyzację Intranetu wśród pracowników.

Otrzymanie tytułu Najlepszy Intranet w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i statuetki Internal 2010 było dla nas duży zaskoczeniem, przyjęliśmy je jednak z ogromną satysfakcją. Dla firmy, a przede wszystkim osób, które uczestniczyły we wdrożeniu, nagroda jest potwierdzeniem tego, że warto wykazywać inicjatywę i wprowadzać dobre rozwiązania.

Rozmawiała:

Katarzyna Sosińska

Skład zespołu wdrażającego i redagującego Intranet:
Kierownik projektu po stronie Departamentu ITO – Anita Biernacka

Kierownik projektu po stronie biznesu – Beata Borucka
Administrator - Ziemowit Wąs
Redaktorzy: Joanna Jednoróg, Anna Gruszecka, Marcin Czapiewski, Katarzyna Piwowar-Sulej, Beata Borucka. Dominika Orłowska, Katarzyna Lempert, Wiesława Strzymińska, Małgorzata Terlecka, Agata Koniak, Agnieszka Gaweł, Beata Sosnowska, Ziemowit Wąs, Rafał Zaremba, Aleksandra Moser, Anna Jamróz, Joanna Lipińska, Katarzyna Sobolewska, Beata Urbańczyk, Marek Mirecki, Iga Kuczyńska, Magdalena Żurek, Magdalena Kobiela, Piotr Jasiek, Joanna Sobczuk

Anita Biernacka Kierownik Projektów IT w Dziale Rozwoju i Projektów w Departamencie IT i Organizacji (ITO) w VB Leasing Polska SA. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od roku 2007 związana z firmą VB Leasing Polska SA, w której zajmuje się m.in.: prowadzeniem projektów wdrożeń systemów.  Od 2010 roku na stanowisku Kierownik Projektów IT.  W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. organizacją prac w ramach projektów wdrożeniowych, nadzorem nad fazami analizy, realizacji, testów, kontrolą budżetu projektu, zarządzaniem komunikacją w projekcie. Na stanowisku IT Project Manager brała udział w projektach wdrożenia systemu HR, Intranetu, integracji systemów sprzedażowego i zarządzania umowami. 

Beata Borucka Kierownik Działu Marketingu w VB Leasing Polska SA, z wykształcenia socjolog.  Absolwentka socjologii  Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Komunikacja Społeczna i Badania Rynku. Stypendystka programu unijnego Leonardo da Vinci w ramach którego odbyła staż w dziale marketingu Porsche Leipzig. Od roku 2004 związana z firmą VB Leasing Polska SA w której zajmuje się marketingiem.  Od 2008 roku Kierownik Działu Marketingu oraz Sekcji Contact Center. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. zarządzaniem budżetem marketingowym, kreowaniem wizerunku oraz promocją produktów, opracowywaniem media planów, koordynacją działań e-marketingowych, kreacją materiałów ATL i BTL, organizacją eventów. Brała udział jako Projekt Manager od strony biznesowej we wdrożeniu Intranetu oraz systemu CRM wspierającego pracę Contact Center (zdefiniowanie wymagań, udział w wyborze dostawcy oprogramowania, kontakt z kluczowymi użytkownikami systemów).

Ziemowit Wąs
Administrator aplikacji w Dziale Infrastruktury i Aplikacji  w Departamencie IT i Organizacji (ITO) w VB Leasing Polska SA, absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku fizyka techniczna - inżynieria biomedyczna. Zajmował się pracą naukową. Wspólnie z dr Mirosławem Łątką, dr n med. Andrzejem Kozikiem i Ph.D. Bruce J. West, Mathematics Division Army Research Office, NC, USA opublikował pracę “Wavelet Analysis of Epileptic Spikes”, Physical Review E 67, 052902 (2003). W VB Leasing od 2005 roku. Obecnie jako administrator aplikacji. Zajmuje sie systemami pocztowymi (Lotus Domino, postfix), systemem do ofertowania EVO oraz innymi aplikacjami: TETA, system monitorowania infrastruktury sieciowej, ServiceDesk.
Katarzyna Sosińska

Redaktor INTRANETY.PL – pierwszego polskiego portalu Intranetów i Komunikacji Wewnętrznej. Wyróżniona absolwentka Podyplomowego Studium Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w projektach z zakresu komunikacji wewnętrznej. Opracowuje i realizuje strategie komunikacji oraz wizerunkowe. 


KNOW-HOW w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą
Jan Fazlagić
The Human Side of Intranets
Jerry W. Koehler (Editor), Thom Dupper, Marvin D. Scaff, Patti Paxson, Fred Reitberger
The Corporate Intranet
Ryan Bernard
The 21st Century Intranet
Jennifer Stone Gonzalez

Copyright (c) intranety.pl | Kontakt