STRONA GŁÓWNA
ARTYKUŁY
WYWIADY
AKTUALNOŚCI
INTERNALE
KONTAKT


KOLIBRO - Intranet & BPM Experts
Skutecznie doradzamy
w komunikacji wewnętrznej! KOLIBRO - Intranet & BPM Experts

Kongres EICIM. Relacja z pierwszego dnia.
Portale społecznościowe doceniane przez pracodawców
Start, czyli komu i kiedy potrzebny jest intranet?
Obieg faktur a komunikacja wewnętrzna
Motywowanie użytkowników intranetu
Praca grupowa czyli jak oddzielić ziarno od plew
11 edycja Intranet Design Annual
Znamy Najlepszych w Intranetach i Komunikacji Wewnętrznej w Polsce!
MTH intranetu, czyli co każdy dojrzały intranet mieć powinien
Minimum 21 korzyści z wdrożenia Intranetu


SharePoint.pl
Intranet Journal
AudytKomunikacyjny.pl
Intranet Road Map
Intranet Organization
Najlepsze intranety

Po raz pierwszy w Polsce zbadano obieg faktur w organizacjach
Autor: Redakcja INTRANETY.pl, Opublikowano: 2010-03-16 16:57:05

44 procent organizacji negatywnie ocenia pracę z fakturami – wynika z badania Obiegu Faktur Kosztowych, zrealizowanego przez firmę Kolibro przy wsparciu merytorycznym konsultantów ObiegFaktur.pl. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, które ukazuje trendy i praktyki w polskich organizacjach w zakresie obiegu dokumentów kosztowych.

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU - OBIEG FAKTUR !!!

W badaniu wzięło udział 337 organizacji działających na terenie Polski, reprezentujących najważniejsze gałęzie gospodarki, o różnej wielkości i formie prawnej. 80 proc. badanych to przedstawiciele księgowości i finansów, czyli działów, którym tematyka obiegu faktur kosztowych jest najbliższa. Niemal 40 proc. badanych organizacji zarządza miesięcznie między 100 a 500 fakturami kosztowymi, co piąta organizacja otrzymuje miesięcznie powyżej 1000 faktur, 4 proc. badanych organizacji powyżej 10 000 faktur w miesiącu.

– Przez ostatnie dwa lata otrzymywaliśmy wiele zapytań od dyrektorów i kontrolerów finansowych dotyczących możliwości odniesienia swoich doświadczeń do trendów i standardów zarządzania procesem w skali całego kraju. Duże zainteresowanie rynku sprawiło, iż obieg faktur kosztowych wpływających do organizacji jest jednym z najczęściej automatyzowanych procesów biznesowych w Polsce – podkreśla Aleksander Sala, prezes Kolibro.

Jednym z najważniejszych paramentów w procesie obiegu faktury jest czas, którego  „okiełznanie” stanowi duże wyzwanie dla badanych organizacji. Ponad połowa respondentów deklaruje, że od momentu otrzymania faktury do czasu jej akceptacji mija od 2 do 7 dni. Aż 17 proc. organizacji potrzebuje do 14 dni na stosowne zaksięgowanie kosztu. Według badanych najdłużej trwa opis merytoryczny faktury (43 proc.) i akceptacja finansowa (25 proc.). Badanie wskazało zależność między kwalifikacjami pracownika dekretującego i opisującego fakturę a czasem zaksięgowania kosztu. W przypadku dekretowania i opisania faktury przez księgową/ego, czas całego procesu w 65 proc. przypadków nie przekroczył 1 dnia. Jeśli natomiast osobą odpowiedzialną za dekretację i opisanie dokumentu był pracownik związany z zakupem, czas był wydłużony pięciokrotnie. Jednocześnie prawie 50 proc. ankietowanych potwierdziło, że nie znajduje czasu na pracę z fakturami. Analiza badania pozwoliła wystosować wniosek, że posiadanie elektronicznego systemu obiegu faktur znacznie skraca czas opisu i akceptacji faktury. Oszczędności czasowe mogą sięgać nawet 70 proc. w porównaniu z tradycyjną (papierową) realizacją procesu obiegu faktury kosztowej.

Drugim ważnym atrybutem pracy z dokumentami kosztowymi jest ich nieustanne powielanie. Pracownicy bardzo często kopiują faktury, aby w późniejszym czasie móc skorzystać z danych na nich zawartych. Jeśli faktura dotyczy różnych działów, często jest powielana wielokrotnie. Dodatkowo prawie 80 proc. badanych organizacji prowadzi księgowość w centrali a wśród nich 47 proc. posiada oddziały, co wyznacza konieczność kopiowania dokumentów. Takie praktyki narażają organizacje na duże straty finansowe z tytułu zużytego papieru. Średnio organizacja przyjmuje ok. 1300 faktur miesięcznie. Jeśli założymy, iż tylko połowa faktur jest kopiowana przez jedną osobę, to generowany jest koszt min. 650 dodatkowych kartek papieru, co w skali roku daje prawie 8 tys. kartek papieru. Duża ilość powielanych dokumentów prowadzi do częstych zagubień faktury – ponad 1/3 badanych wskazała, iż ten parametr jest najbardziej uciążliwy.

Badanie obaliło dotychczas funkcjonujący mit, że faktury dotyczą wyłącznie księgowości i finansów. W 33 proc. badanych organizacji średnio aż 1/4 wszystkich pracowników bierze udział w procesie opisywania i akceptacji faktury. W przypadku średniej organizacji oznacza to uczestnictwo w procesie ok. 60 osób. Stanowiska, które najczęściej biorą udział w procesie opisu i akceptacji faktury to sekretarka, pracownik działu finansowo – księgowego, pracownik działu, który wygenerował koszt, kierownik działu, dyrektor jednostki i członek zarządu Mimo, iż proces obiegu faktur dotyka znaczącej ilości osób w organizacji, wiele z nich niekorzystnie ocenia pracę z fakturami. Przez 44 proc. badanych jest oceniany negatywnie. Wynika to głównie z braku wiedzy w zakresie postępowania z fakturami oraz niedostępności narzędzi do monitoringu procesu, które dyscyplinują pracowników. Re-spondenci zapytani w wywiadach pogłębionych o pomysł na złagodzenie skutków takiego stanu rzeczy jednogłośnie wskazują na konieczność wdrożenia narzędzi automatyzujących i usprawniających, od których oczekują przede wszystkim przyspieszenia i usystematyzowania pracy w tym zakresie.

W dobie informatyzacji kraju, jedynie 14 proc. organizacji posiada system informatyczny wspomagający proces rejestracji, opisywania i akceptacji faktury. W 34 proc. wykorzystywany jest specjalny system do obiegu faktur, który charakteryzuje się wysokim poziomem wyspecjalizowania. Najczęściej korzystają z niego podmioty z sektora nieruchomości, przemysłu, handlu i usług, co wynika głównie z rozproszonej struktury oraz z konieczności prowadzenia projektów w różnych częściach kraju. Na uwagę zasługuje fakt, iż ponad połowa polskich organizacji deklaruje potrzebę wdrożenia systemu wspomagającego proces obiegu faktur. Największą potrzebę wprowadzenia systemu informatycznego wyraża zarząd (90 proc.), kontroling (73 proc.) i administracja (67 proc.).
W uzasadnieniu twierdzą, że takie narzędzie umożliwi im pełną kontrolę nad kosztami organizacji. Wysoką potrzebą wdrażania systemu charakteryzuje się również stanowisko Dyrektora Finansowego, co wynika z faktu, iż reprezentując finanse organizacji nieustannie poszukuje narzędzi przyczyniających się do generowania oszczędności.

– Wyniki badania przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Ukazują, jak strategiczna w organizacjach jest tematyka faktur i ile różnorodnych problemów jest z nimi związanych. Zdefiniowanie trudności w pracy z fakturami dało nam szanse na przyjrzenie się całemu procesowi obiegu faktur od wewnątrz, dzięki czemu utożsamiając się z organizacjami możemy zarekomendować właściwe rozwiązania i wskazać stosowne trendy. Jest to ważny krok szczególne teraz, kiedy większość organizacji przeprowadza procesy reorganizacyjne i szuka oszczędności – tłumaczy Beata Skura, konsultant ObiegFaktur.pl

– Nie bez znaczenia przygotowaliśmy badanie na przełom dziesięcioleci XXI wieku. Nowoczesne trendy zarządzania podkreślają ogromną wagę zmian reorganizacyjnych, których podstawą jest świadome i odpowiedzialne gospodarowanie finansami organizacji. Badanie wykazuje, iż automatyzacja procesu obiegu faktur przynosi znaczące oszczędności finansowe i czasowe, a co za tym idzie przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego podmiotu – podsumowuje Aleksander Sala.

***
Informacje o autorze badania

KOLIBRO – INTRANET & BPM EXPERTS jest wiodącą polską firmą doradczo–wdrożeniową, specjalizującą się w systemach zarządzania komunikacją wewnętrzną. Projektuje i wdraża intranetowe portale korporacyjne oraz dedykowane aplikacje do zarządzania procesami biznesowymi. Podstawową ofertę KOLIBRO stanowią dwa autorskie systemy: ObiegFaktur.pl, profesjonalny system do zarządzania obiegiem dokumentów kosztowych oraz Kolibro Intranet Pack – pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie gotowy do wdrożenia intranet wykorzystujący platformę SharePoint, wspomagający zarządzanie komunikacją wewnętrzną.
KOLIBRO stanowi zespół specjalistów z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w konsultingu i wdrażaniu ponad stu systemów m.in. dla: TVN, Kompania Piwowarska, Bakoma, Orlen, Operator Logistyczny Paliw Płynnych, PGE, Impuls Leasing, Leroy-Merlin, Rossmann, Stroer, Termoizolacja, Anpharm, DR Irena Eris, Estee Lauder, Budlex, Ministerstwo Sprawiedliwości – Służba Więzienna, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i wielu innych. Wieloletnie doświadczenie, konsekwentny rozwój produktów i usług wspierane są projektami edukacyjnymi i badawczymi spółki. Do takich projektów należy niniejsze badanie.
Ponadto KOLIBRO prowadzi działalność edukacyjną, której podstawowym celem jest podnoszenie świadomości i kompetencji managerów w obszarze zarządzania procesami, komunikacji wewnętrznej oraz technologii i metodyk wdrożeń. KOLIBRO jest wydawcą czterech serwisów tematycznych: www.Intranety.pl, www.ObiegFaktur.pl, www.SharePoint.pl oraz www.AudytKomunikacyjny.pl.

Pomoc techniczną oraz informacje o firmie i jej produktach można uzyskać w Internecie pod adresem www.kolibro.com poprzez e-mail: biuro@kolibro.com oraz pod numerem infolinii: +4822 251 70 79.

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU - OBIEG FAKTUR !!!


Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Sosińska - Public Relations Manager
Kolibro Sp. z o.o.
Tel. +48 22 251 70 79
Tel. kom. 607 506 126
katarzyna.sosinska@kolibro.com
www.KOLIBRO.com | www.SharePoint.pl | www.Intranety.pl | www.ObiegFaktur.pl
Redakcja INTRANETY.pl
Redakcja serwisu INTRANETY.pl zaprasza wszystkich chętnych do współpracy

KNOW-HOW w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą
Jan Fazlagić
The Human Side of Intranets
Jerry W. Koehler (Editor), Thom Dupper, Marvin D. Scaff, Patti Paxson, Fred Reitberger
The Corporate Intranet
Ryan Bernard
The 21st Century Intranet
Jennifer Stone Gonzalez

Copyright (c) intranety.pl | Kontakt